Управа и стручни сарадници

Директор школе:
БРАНКА ШПИРИЋ

Помоћник директора:
СТАНА НИКОДИНОВИЋ

Секретар школе:
ЛАЗАРЕЛА ТАМАМОВИЋ

Рачуновођа:
СТАНА РАДУЛОВИЋ

Педагог школе:
БРАНИСЛАВА ПЕЈАШИНОВИЋ

Психолог:
МАРИЈАНА ЗЕЉКОВИЋ

Библиотекар:
ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ

Администраривно-финансијски радник:
СВЈЕТЛАНА РУЧНОВ