УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Евидентирање дјеце за упис у први разред обавиће се у периоду 

од   28.3. до 1.4. 2022. године

од 09,00 до 12,00 часова и

од 15,00 до 18,00 часова

Евидентирање дјеце вршиће се путем телефона  051/258-301 или путем школске имејл адресе:  os001.pedagog@skolers.org  

Уколико евидентирате дијете путем имејла, Образац за евидентирање првачића можете преузети на школском сајту osbrankocopic.net    

 • У први  разред основне школе уписују се сва дјеца која ће закључно са  31.августом  2022. године навршити шест (6) година.
 • У први разред уписује се и дијете старије од шест година, које због болести или других разлога није било уписано у први разред.
 • На захтјев родитеља (старатеља), а на основу мишљења комисије која утврђује зрелост дјетета за полазак у школу, у први разред могу се уписати и дјеца која ће до краја текуће календарске године (2022) навршити 6 година.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ДЈЕТЕТА ЈЕ:

 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, (уколико имате Извод  код куће, а уколико не, Школа ће након завршеног  евидентирња, доставити списак будућих првачића Градској управи, те ће Градска управа изводе доставити Школи),
 • ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ (прије љекарског прегледа, дјеца треба да обаве стоматолошки преглед. Потврду о обављеном стоматолошком прегледу доставити љекару који обавља систематски преглед. Стоматолошки преглед можете обавити у амбуланти ОШ „Вук Стефановић Караџић“, сваки радни дан од 8 до 13 и од 14 до 16 часова,
 • ПОТВРДА О МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ДЈЕТЕТА, не старија од 6 мјесеци,
 • КЊИГА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И УЧЕЊА ДЈЕТЕТА (уколико је дијете похађало предшколску установу).

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОТРЕБНУ ЗА УПИС НЕ ТРЕБА ДОНОСИТИ У ШКОЛУ НИТИ СЛАТИ ПОШТОМ. ИСТУ ЋЕТЕ ДОСТАВИТИ ШКОЛИ КАДА ДИЈЕТЕ ДОВЕДЕТЕ НА ТЕСТИРАЊЕ.

О ТАЧНОМ ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВИЈЕШТЕНИ.

Додатне информације:

тел. 051/258-301  стручна служба Школе

              ШКОЛСКО ПОДРУЧЈЕ  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „БРАНКО ЋОПИЋ“

ГРАНИЧНЕ УЛИЦЕ УПИСНОГ ПОДРУЧЈА:

 1. Краља Петра I Карађорђевића
 2. Aлеја  Светог Саве
 3. Трг Српске војске
 4. Булевар Живојина Мишића – лијева страна
 5. Булевар Петра Бојовића – од укрштања са Булеваром Живојина Мишића и Војводе Радомира Путника-лијева страна

  УЛИЦЕ  УНУТАР ШКОЛСКОГ ПОДРУЧЈА СУ:

 1. Бана  Лазаревића
 2. Бана Милосављевића
 3. Симе Шолаје
 4. Булевар Живојина Мишића  (лијева страна)
 5. Војводе Радомира Путника (лијева страна)
 6. Васе Пелагића

(од укрштања са Војводе Р. Путника до Алеје Св. Саве)       

 1. Николе Пашића

(од Војводе Р. Путника до Алеје Св. Саве) 

 1. Гундулићева
 2. Браће и сестара Глумац
 3. Уроша Предића
 4. Боре Станковића
 5. Мише Ступара
 6. Кнежопољска
 7. Академика Јована Сурутке
 8. Бранка Ћопића