Распоред извођења наставе од 21. до 24. априла

Детељан распоред часова по разредима можете погледати на:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/rapored-nastave.aspx