Родитељи

Поштовани, имате пречицу “ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК” за родитеље.
Приступанјем страници доступно Вам је :
распоред часова, оцјене и присуство настави.
Корисничко име и лозинку за Ваше дијете добијате у школи.
Пратите рад Вашег дјетета…

КОМУНИКАЦИJА ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И РОДИТЕЉА:
1. Остваруjе се континуираном сарадњом са наставницима разредне наставе, разредним старјешинама, наставницима, психологом, педагогом и управом школе,
2. Родитељски састанци се редовно одржаваjу, а родитељи добиjаjу све важне информациjе како о постигнућу и понашањем свог дјетета, тако и о планираним активностима школе и
3. Заказуjу се информантивни састанци, а индивидуалне посјете и разговори по потреби.

САВЈЕТ РОДИТЕЉА:
Савјет родитеља чине представници родитеља ученика из свих одјељења.
На своjим састанцима, Савјет се бави:
• анализом успјеха и дисциплине ученика,
• условима за рад школе,
• планирањем екскурзиjа и других ваннаставних активности школе и
• мјерама за унапређивање свих видова рада школе.

Предсједник савјета родитеља:
ЈОКСИМ ЛУКЕТА

***Савјет родитеља ради у складу са Пословником о раду Савјета родитеља.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА:

ПРВА СМЈЕНА ДРУГА СМЈЕНА  
17:30-8:15113:30-14:15
28:20-9:05214:20-15:05
39:20-10:05315:20-16:05
410:10-10:55416:10-16:55
511:00-11:45517:00-17:45
611:50-12:35617:50-18:35

РАСПОРЕД СМЈЕНА:

[/]