УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

 Регистрација дјеце за упис у први разред вршиће се  електронски, путем сајта www.eupis.skolers.org у периоду од 1.2.2023. до 15.3.2023. године. 

Детаљније информације о овом начину пријаве, доступне су вам кликом на видео.

У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈУ СЕ:

 • дјеца која закључно са 31.августом 2023. године навршавају шест година;
 • на захтјев родитеља, дјеца која  ће до краја текуће године навршити шест година, а уколико Комисија за упис процијени да је дијете спремно за школу;
 • дјеца старија од шест година која због болести или других разлога нису била уписана у школу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ДЈЕТЕТА 

 • ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ (прије љекарског прегледа потребно је обавити стоматолошки преглед дјетета, те Потврду доставити  љекару који врши систематски преглед. Стоматолошки преглед дјеца могу обавити у амбуланти ЈУ ОШ ”Вук Стефановић Караџић”);
 • КЊИГА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И УЧЕЊА ДЈЕТЕТА, (уколико је дијете похађало предшколску установу).

Наведену документацију родитељи достављају Школи на дан тестирања дјетета, а о чијем ће термину, након регистрације, бити благовремено обавијештени.

Извод из матичне књиге рођених и Увјерење о пребивалишту није потребно достављати. Школа ће, након електронске пријаве дјетета, службеним путем преузети дигиталне сетове података садржане у овим документима.

За дјецу која не припадају уписном подручју ЈУ ОШ ”Бранко Ћопић”, неопходна је Сагласност Градске управе, а коју родитељи, прије регистрације, достављају Школи. Уписно подручје налази се у прилогу.

Додатне информације:

имејл: eupis.os001@skolers.org

тел: 051/258-301  (педагошко-психолошка служба Школе)

ШКОЛСКО ПОДРУЧЈЕ ЈУ ОШ  „БРАНКО ЋОПИЋ“

ГРАНИЧНЕ УЛИЦЕ УПИСНОГ ПОДРУЧЈА:

 1. КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА
 2. АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
 3. ТРГ СРПСКЕ ВОЈСКЕ
 4. БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА – ЛИЈЕВА СТРАНА
 5. БУЛЕВАР ПЕТРА БОЈОВИЋА ОД УКРШТАЊА СА БУЛЕВАРОМ ЖИВОЈИНА МИШИЋА И ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА – ЛИЈЕВА СТРАНА

  УЛИЦЕ  УНУТАР ШКОЛСКОГ ПОДРУЧЈА СУ:

 1. БАНА ЛАЗАРЕВИЋА
 2. БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА
 3. СИМЕ ШОЛАЈЕ 
 4. БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА (лијева страна)
 5. ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА (лијева страна)
 6. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 

(од укрштања са Војводе Р. Путника до Алеје С. Саве)       

 1. НИКОЛЕ ПАШИЋА 

(од Војводе Р. Путника до Алеје Св. Саве) 

 1. ГУНДУЛИЋЕВА
 2. БРАЋЕ И СЕСТАРА ГЛУМАЦ
 3. УРОША ПРЕДИЋА
 4. БОРЕ СТАНКОВИЋА
 5. МИШЕ СТУПАРА
 6. КНЕЖОПОЉСКА
 7. АКАДЕМИКА ЈОВАНА СУРУТКЕ
 8. БРАНКА ЋОПИЋА