РАСПОРЕД СМЈЕНА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Настава у школској  2023/24. години почиње 1. септембра према сљедећем распореду смјена:

I СМЈЕНА  (7:30)
I1, I2,  III2, III3, III4, IV1, IV2, IV3, IV4, VI1, VI2, VI3, VI4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4  

МЕЂУСМЈЕНА  (11:00)
I3, I4, II1, II2  

II СМЈЕНА  (13:30)  
V1, V2, V3, V4, VII1, VII2, VII3, VII4, IX1, IX2, IX3, IX4  

II СМЈЕНА  (14:20)
II3, II4, III1, III5

Одјељења седмично мијењају смјене, изузев одјељења у међусмјени којима настава током цијеле школске године почиње у 11 часова.