РАДИОНИЦА :  ,,Жеље и потребе”

Бранислава Пејашиновић, педагог наше школе, реализовала је радионицу ,,Жеље и потребе” у одјељењу IV2.  Циљ радионице је да ученици разумију разлику између онога шта желе и онога шта им стварно треба (жеља и потреба). Стечено знање могу примијенити у свакодневном животу.

Активности су биле веома занимљиве. Ученици су писали и говорили о својим жељама и потребама. Радили су у групама, упоређивали и дискутовали о томе шта желе и шта им стварно треба.  На крају су презентовали групна рјешења.

Ученици су уживали у свим активностима које је припремила и вјешто водила Бранислава Пејашиновић.

Научили су разлику између жеља и потреба. Закључак је да је задовољавање основних потреба неопходно за живот човјека, а да испуњење жеља није увијек потребно да би се квалитетно живјело. Међутим, испуњење жеља нас често чини срећнијима.