Пројекат “Школе за 21.вијек”

Крајем априла 2022. године наставницима који су прошли обуку у оквиру пројекта “Школе за 21.вијек” достављени су материјали који ће бити корисни у реализацији наставе.