Енергетско утопљавање школе

У оквиру пројекта енергетске ефикасности, у току је извођење обимних радова на објекту наше школе.
Радовима су обухваћени санација крова, обнова фасаде са термоизолацијом, замјена столарије на фискултурној сали, те радови на унапређењу система гријања.
Реализацијом овог пројекта, ученици и запослени ће добити квалитетније услове за рад, а зграда нови, атрактивнији изглед.